Coretraining

CoreTraining

CoreTraining

Core stabiliteitstraining als fitness training.

Instabiliteittrainers als de Bosu Balance Trainer en de Swiss Ball worden veel gebruikt om de buikspieren (m. rectus abdomins, m. obliquus externus en internus en m. abdominis transversis) en de lage rugspieren (m. erector spinae) te trainen. Dit wordt vaak gedaan met soortgelijke oefeningen als men zonder Instabiliteit trainer uitvoert zoals de crunch of back extension. Volgens een studie van Vera-garcia et al. (2000) waarin de EMG activiteit van de buikspieren werd gemeten tijdens crunches op de Swiss Ball en vergeleken met een reguliere crunch op de vloer bleek dat de m. rectus abdominis 2x zo actief was en de m. obliquus externus zelfs 4x zo sterk geactiveerd werd. De extra activiteit van de m. obliquus externus was nodig vanwege de toegenomen behoefte aan stabilisatie van de romp tijdens de oefening volgens de auteurs. Dit wordt onderschreven door een studie van Petrofsky et al. (2007) en ook Behm et al (2005) concluderen dat oefeningen uitgevoerd op een instabiliteittrainer effectiever zijn voor het versterken van de core spieren dan oefeningen op een vaste ondergrond. Gezien de resultaten van de hierboven beschreven studies kan er geconcludeerd worden dat training van de core op een instabiele ondergrond als een Bosu Balance Trainer of een Swiss Ball effectiever is om de betrokken spieren te versterken dan dezelfde oefeningen op een vaste ondergrond.

Core_AnatomieCore stabiliteitstraining als therapie voor lage rugklachten

Een van de veelkomende oorzaken van rugpijn is een slechte aansturing van de spieren die de ruggengraat moeten stabiliseren. Vanuit dit perspectief is het logisch dat training waarbij de aansturing van de rugspieren wordt verbeterd effectief is in het verminderen van lage rugpijn. Volgens een pilot studie uitgevoerd door Marshall & Murphy (2006) zijn core versterkende oefeningen uitgevoerd op een Swiss Ball een effectieve methode om rugpijn tegen te gaan. Ook Carpes et al (2008) vonden dat oefeningen op een Swiss Ball effectief waren om rugpijn te behandelen en looppatroon en balans te verbeteren. Hoewel dit beide pilot studies zijn zonder controle groep, hadden de patiënten in beide studies gemiddeld respectievelijk 4,8 jaar en minstens 1 jaar lage rugpijn, waardoor de vermindering van pijn daadwerkelijk kan worden toegeschreven aan de stabiliteitstraining. In een andere studie van Marshall & Murphy (2008) was wel een controlegroep geïncludeerd en werd er gevonden dat door een fysiotherapeut begeleidde oefeningen op een Swiss Ball effectiever waren in de behandeling van lage rugpijn dan een programma met daarin oefeningen op een stabiele ondergrond. Deze studies geven aan dat training van de core op instabiele ondergrond tevens een positieve invloed kan hebben op het beloop van lage rugpijn.

Core stabiliteitstraining als functionele training ter ondersteuning van sport of andere activiteiten

Vanwege de instabiliteit tijdens de training en de daardoor veroorzaakte grotere uitdaging voor het neuromusculaire systeem om de bewegingen goed aan te sturen zou deze vorm van training ook nuttig zijn als vorm van functionele training voor sport of andere activiteiten. Volgens een studie van Okada et al. (2011) is er geen verband tussen de mate van core stability, de kwaliteit van functionele bewegingen en sportprestaties. Dit wordt onderstreept door de studie van Wagner (2010) waarin geen verband kon worden gevonden tussen kracht van de core en sportprestaties bij vrouwelijke voetballers. Als verklaring wordt gegeven dat wanneer de betrokken spieren sterk genoeg zijn om maximale stabilisatie van de core te bewerkstelligen, een grotere kracht in die spieren niet zal bijdragen aan een verbetering van de sportprestatie. Bovendien onderschrijven deze studies dat wanneer men wil trainen voor prestatieverbetering in een bepaalde sport of activiteit, de training zoveel mogelijk moet lijken op de sport of activiteit waarvoor getraind wordt, vanwege de specificiteit van trainingseffecten.

Conclusie

Versterking van de core kan op een effectieve manier behaald worden door training op instabiele ondergrond als een Swiss Ball of Bosu Balance Trainer en dit kan ook worden ingezet als een effectieve behandeling voor lage rugklachten. Echter voor verbetering in sportprestaties is het nut beperkt. Wanneer de core spieren sterk genoeg zijn zal er geen verdere toename van prestatievermogen toenemen door verdere versterking en kan er beter gekozen worden voor meer functionele en/of specifieke oefeningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *